ARPIM

Cod de Transparenta

 Profesioniștii şi organizaţiile din domeniul medical, cu care companiile farmaceutice colaborează, furnizează sprijin industriei farmaceutice prin cunoştinţe valoroase și expertiză independentă rezultată din experienţa clinică şi de management de care dispun. Această expertiză aduce o contribuţie importantă la eforturile industriei farmaceutice de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii pacientului, cu beneficii pentru pacienți şi pentru societate la nivel global. Profesioniștii şi organizaţiile din domeniul medical sunt îndreptăţiţi să fie remuneraţi în mod corect pentru expertiza lor legitimă şi pentru munca depusă la solicitarea industriei farmaceutice.

EFPIA şi, implicit, ARPIM, consideră că interacţiunile dintre industria farmaceutică şi profesioniștii din domeniul medical au o influenţă profundă şi pozitivă asupra calităţii tratamentului pacientului şi asupra valorii cercetărilor viitoare. În acelaşi timp, integritatea unui profesionist din domeniul medical în decizia de prescriere a unui medicament este unul din pilonii sistemului medical. ARPIM recunoaşte că interacţiunile dintre industria farmaceutică şi profesioniștii din domeniul medical pot crea un eventual conflict de interes. În consecinţă, ARPIM a adoptat coduri şi instrucţiuni pentru a se asigura că aceste interacţiuni îndeplinesc standarde etice înalte de integritate la care se aşteaptă pacienţii, guvernele şi alte părţi interesate.

Descarca atasament(ARPIM Cod de transparenta_final_2013_Ro)